Vodič za pomoć

Korišćenje audio i video opreme

 1. Uključite povezanu opremu.
 2. Pritisnite Taster INPUT da bi se prikazao izvor ulaza, izaberite željeni izvor ulaza.

  Označena stavka se bira ako prođe 5 sekundi bez ikakve operacije.

Napomena
 • Prilikom povezivanja digitalnog audio sistema nekompatibilnog sa tehnologijom Povratnog Audio Kanala (ARC) pomoću HDMI kabla, potrebno je da povežete optički audio kabl sa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* da biste dobili izlaz digitalnog zvuka.
 • Kada vršite povezivanje sa HDMI kablom, obavezno koristite HDMI kabl velike brzine sa oznakom vrste kabla. Kada uređaji koji podržavaju HDMI formate visokog kvaliteta kao što su 4K 60p 4:2:0 10-bitni, 4:4:4, 4:2:2 za HDMI IN 2 ili IN 3, koristite Premium HDMI kabl velike brzine prenosa koji podržava brzinu od 18 Gbps i nosi oznaku HDMI.
 • Prilikom povezivanja mono opreme, povežite audio kabl sa L (mono) džekom.
 • Samo za ograničeni region/zemlju/model TV-а.

Da biste koristili uređaje sa BRAVIA Sync

Prilikom povezivanja TV-a sa opremom koja je kompatibilna sa BRAVIA Sync, njima možete zajedno da upravljate.

Obavezno unapred obavite potrebna podešavanja. Podešavanja BRAVIA Sync kontrole moraju da budu podešena i na TV-u i na povezanoj opremi. Videti [Postavke za BRAVIA Sync] za podešavanja na strani TV-a. [Postavke za BRAVIA Sync]

Pogledajte uputstva za rukovanje povezane opreme za podešavanja na strani povezane opreme.

SYNC MENU

Pritisnite taster SYNC MENU da bi se prikazao meni za BRAVIA Sync, a zatim iz [Odabir uređaja] izaberite povezanu HDMI opremu.
Sledeće opcije mogu da se izaberu iz BRAVIA Sync menija.

Kontrola uređaja:
Koristite [Kontrola uređaja] da biste rukovali opremom koja je kompatibilna sa BRAVIA Sync kontrolom. Izaberite opcije iz [Glavni (meni)], [Opcije], [Lista sadržaja] i [Isključivanje] da biste rukovali opremom.
Zvučnici:
Izaberite [TV zvučnici] ili [Audio sistem] za izlaz zvuka TV-a iz TV zvučnika ili povezane audio opreme.
Upravljanje TV-om:
Koristite [Upravljanje TV-om] meni da biste rukovali TV-om iz [Glavni (meni)] ili menija [Opcije].
Vrati se na TV:
Izaberite ovu opciju za povratak na TV program.

Specifikacije video signala sa računara

(Rezolucija, horizontalna frekvencija/vertikalna frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Nije podržano, zavisi od vašeg modela.
 • Podešavanje vremena 1080p i 720p kada se primeni na HDMI ulaz će biti tretirano kao podešavanje vremena video snimka, a ne kao podešavanje vremena PC-ja za Format ekrana.

Drugi ulazni video signali

Sledeći formati video signala se mogu prikazati u zavisnosti od specifikacija vašeg računara.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (samo 4K modeli)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (samo 4K modeli)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (samo 4K modeli)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (samo 4K modeli)
 • Nije podržano u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.
 • Kada je ulazni signal formata 4096 x 2160p i [Format ekrana] je podešeno na [Normalno], prikazana rezolucija je 3840 x 2160p.
  Za prikazivanje signala formata 4096 x 2160p, podesite [Format ekrana] na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].
 • Podržano samo za HDMI IN 2/3 u zavisnosti od vašeg modela.
Napomena
 • Izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz možda neće biti dostupan, u zavisnosti od vašeg računara. Čak i ako se izabere izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz, stvarni izlazni signal može da se razlikuje. U tom slučaju, izmenite podešavanja računara, a zatim ga podesite da koristi drugi video signal.