Vodič za pomoć

Korišćenje preslikavanja ekrana

Preslikavanje ekrana prikazuje ekran kompatibilnog uređaja (npr. telefona) na vašem velikom TV ekranu pomoću Miracast tehnologije.

Za korišćenje ove funkcije nije potreban ruter (ili pristupna tačka).

Ilustracija deljenja sadržaja
 1. Pametni telefon
 2. Tablet računar
 3. Računar
 1. Pritisnite taster INPUT/TEXT HOLD Izaberite [Preslikavanje ekrana].
 2. Aktivirajte uređaj kompatibilan sa preslikavanjem ekrana da biste ga povezali sa TV-om. Kada se povežu, ekran uređaja će biti prikazan na TV-u.

Da biste izlistali povezane uređaje/deregistrovali uređaj

Kada se prikaže režim čekanja za preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a zatim izaberite [Prikaži listu uređaja / Izbriši].

Da biste deregistrovali uređaj, izaberite uređaj u listi radi brisanja, i pritisnite Taster ENTER. Zatim, izaberite [Da] u prikazu za potvrdu.

Da biste prikazali obaveštenje o registraciji prilikom pokušavanja da povežete uređaj sa TV-om

Aktiviranjem ove funkcije može da se izbegne povezivanje uređaja koji nije predviđen.

Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a zatim izaberite [Obaveštenje o registraciji] [Uključeno].

Imajte u vidu da kada jednom odbijete zahtev za registraciju od uređaja, nećete biti u mogućnosti da povežete uređaj ukoliko ga ne izbrišete iz liste uređaja.

Da biste promenili postavku opsega (za eksperte)

Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a zatim izaberite [Podešavanje opsega].

Napomena
 • Povezivanje uređaja mora da mora da bude u skladu sa sledećim:
  • Uređaji kompatibilni sa preslikavanjem ekrana:
   veza od 2,4 GHz (5 GHz nije podržano).
 • Za informacije o podržanom bežičnom opsegu vašeg uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.