In

Xem nội dung Internet

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ phát video như YouTube™Netflix để xem nội dụng trên Internet. Các dịch vụ có sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia và vùng của bạn. Bạn có thể khởi động các dịch vụ này bằng cách chọn các ứng dụng trong Menu Chính. Nếu Tài khoản Google được cài đặt sẵn trên TV, bạn cũng có thể chọn nội dung được hiển thị trong Menu Chính.

Lưu ý

  • Cần có kết nối Internet để xem nội dung trên Internet.
  • Các dịch vụ phát video như NetflixAmazon Prime là các dịch vụ có trả phí.
  • Các dịch vụ phát video được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu máy/khu vực/quốc gia và một số mẫu máy/khu vực/quốc gia không hỗ trợ các dịch vụ đó.

Gợi ý

  • Ngay cả khi Tài khoản Google không được cài đặt trên TV, bạn vẫn có thể xem các video, ví dụ YouTube được hiển thị trên Menu Chính, miễn là TV được kết nối với Internet. Để cài đặt các ứng dụng mới, ví dụ như các ứng dụng cho dịch vụ phát video, bạn phải cài đặt/thêm một Tài khoản Google trên TV.