Hướng dẫn trợ giúp

Sử dụng Hướng dẫn trợ giúp

Hướng dẫn trợ giúp này giải thích cách sử dụng TV này. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tham khảo Hướng dẫn Cài đặt để biết mô tả về lắp đặt TV, và Hướng dẫn Tham khảo để biết mô tả bộ phận và thông số kỹ thuật của TV này.

Lưu ý
  • Hình ảnh và hình minh họa trong Hướng dẫn trợ giúp này có thể khác nhau tùy thuộc vào model TV.
  • Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Chức năng tìm kiếm trong Hướng dẫn Trợ giúp này có thể không được hỗ trợ tùy theo ngôn ngữ.
Gợi ý
  • Để xem nếu TV được trang bị một trong số các chức năng mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp, tham khảo tờ hướng dẫn hoặc catalog sản phẩm Sony.
  • Hướng dẫn trợ giúp này được viết cho tất cả các vùng/quốc gia. Một số mô tả trong Hướng dẫn trợ giúp này không áp dụng cho một số vùng và quốc gia.