Hướng dẫn trợ giúp

Sử dụng Thiết bị Âm thanh và Video

 1. Bật thiết bị được kết nối.
 2. Nhấn Nút INPUT để hiển thị nguồn đầu vào, chọn nguồn đầu vào mong muốn.

  Mục đã đánh dấu được chọn nếu 5 giây trôi qua mà không có bất kỳ thao tác nào.

Lưu ý
 • Khi kết nối hệ thống âm thanh kỹ thuật số không tương thích với công nghệ Audio Return Channel (ARC) bằng cáp HDMI, bạn cần kết nối cáp âm thanh quang với DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* để phát âm thanh kỹ thuật số.
 • Khi kết nối cáp HDMI, hãy đảm bảo sử dụng cáp HDMI Tốc độ Cao có Logo Loại Cáp. Khi các thiết bị hỗ trợ các định dạng HDMI chất lượng cao, chẳng hạn như 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 tới HDMI IN 2 hoặc IN 3, hãy sử dụng Cáp HDMI Tốc độ Cao cấp hỗ trợ tốc độ 18 Gbps có logo HDMI.
 • Khi kết nối thiết bị âm thanh mono, hãy kết nối cáp âm thanh với giắc cắm L (mono).
 • Chỉ có ở một số quốc gia/khu vực/model TV.

Để sử dụng thiết bị BRAVIA Sync

Khi kết nối TV với thiết bị tương thích với BRAVIA Sync, bạn có thể điều khiển chúng cùng lúc.

Đảm bảo thực hiện các cài đặt cần thiết trước. Phải đặt các cài đặt Điều khiển BRAVIA Sync trên cả TV và thiết bị được kết nối. Xem [Các Thiết Lập BRAVIA Sync] để biết cài đặt bên phía TV. [Các Thiết Lập BRAVIA Sync]

Tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị được kết nối để biết cài đặt bên phía thiết bị được kết nối.

SYNC MENU

Nhấn nút SYNC MENU để hiển thị Menu BRAVIA Sync và sau đó chọn thiết bị HDMI được kết nối từ [Chọn Thiết bị].
Có thể chọn các tùy chọn sau từ Menu BRAVIA Sync.

Điều khiển thiết bị:
Sử dụng [Điều khiển thiết bị] để điều khiển thiết bị tương thích với Điều khiển BRAVIA Sync. Tùy chọn các mục từ [Home (Menu)], [Tùy chọn], [Danh mục nội dung] và [Tắt nguồn] để điều khiển thiết bị.
Loa:
Chọn [Loa TV] hoặc [Hệ thống âm thanh] để phát âm thanh TV từ loa TV hoặc thiết bị âm thanh được kết nối.
Điều khiển TV:
Sử dụng menu [Điều khiển TV] để điều khiển TV từ menu [Home (Menu)] hoặc [Tùy chọn].
Trở về TV:
Chọn tùy chọn này để trở về chương trình TV.

Thông số kỹ thuật tín hiệu video của máy tính

(Độ phân giải, Tần số quét ngang/Tần số quét dọc)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 720, 44,8 kHz/60 Hz*1*2
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 55,9 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz*2
 • Không được hỗ trợ tùy theo kiểu máy của bạn.
 • Điều chỉnh 1080p và 720p khi được áp dụng cho ngõ vào HDMI sẽ được coi là điều chỉnh video chứ không phải điều chỉnh PC cho chế độ màn ảnh rộng.

Các tín hiệu ngõ vào khác

Các định dạng video sau có thể được hiển thị tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của máy tính.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 3840 x 2160p/50Hz*1*3, 3840 x 2160p/60Hz*3 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 4096 x 2160p/24Hz*2 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60Hz*2*3 (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)
 • Không được hỗ trợ, tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.
 • Khi 4096 x 2160p là ngõ vào và [Chế độ màn ảnh rộng] được đặt thành [Bình thường] thì độ phân giải 3840 x 2160p sẽ được hiển thị.
  Để hiển thị 4096 x 2160p, hãy đặt cài đặt [Chế độ màn ảnh rộng] thành [Đầy đủ 1] hoặc [Đầy đủ 2].
 • Chỉ được hỗ trợ bởi HDMI IN 2/3 tùy thuộc vào kiểu TV của bạn.
Lưu ý
 • Ngõ ra 1920 x 1080/60 Hz có thể không khả dụng, tùy thuộc vào máy tính của bạn. Cho dù ngõ ra 1920 x 1080/60 Hz được chọn, tín hiệu ngõ ra thực cũng có thể khác. Trong trường hợp này, hãy đổi cài đặt máy tính sau đó cài đặt máy tính của bạn để sử dụng tín hiệu video khác.