Hướng dẫn trợ giúp

Sử dụng chức năng trình chiếu nội dung

Thông qua công nghệ Miracast, chức năng trình chiếu nội dung sẽ hiển thị màn hình của thiết bị tương thích (ví dụ: điện thoại smartphone) trên màn hình rộng lớn của TV.

Không cần bộ định tuyến không dây (hoặc điểm truy cập) để sử dụng tính năng này.

Hình minh họa chia sẻ nội dung
 1. Điện thoại thông minh
 2. Máy tính bảng
 3. Máy tính
 1. Bấm nút INPUT/TEXT HOLD Chọn [Phản chiếu hình ảnh].
 2. Vận hành thiết bị hỗ trợ trình chiếu nội dung để kết nối với TV. Khi đã kết nối, màn hình thiết bị sẽ hiển thị trên TV.

Để hiển thị thiết bị được kết nối/xóa tên đăng ký

Khi màn hình chờ trình chiếu nội dung hiển thị, nhấn OPTIONS, sau đó chọn [Hiển thị Danh mục thiết bị / Xóa].

Để xóa tên thiết bị, chọn thiết bị trong danh sách xóa tên, ấn Nút ENTER. Sau đó, chọn [Đồng ý] trên màn hình xác nhận.

Để hiển thị thông báo đăng ký khi đang kết nối thiết bị với TV

Kích hoạt chức năng này giúp người dùng tránh kết nối các thiết bị không muốn kết nối.

Khi màn hình chế độ chờ trình chiếu hiển thị, nhấn OPTIONS, sau đó chọn [Thông báo đăng ký] [Bật].

Chú ý rằng nếu bạn từ chối yêu cầu đăng ký từ một thiết bị, bạn sẽ không thể kết nối với thiết bị đó, trừ khi bạn xóa tên khỏi danh sách thiết bị.

Để thay đổi cài đặt băng thông (dành cho chuyên gia)

Khi màn hình chờ trình chiếu hiển thị, ấn OPTIONS, sau đó chọn [Cài đặt băng tần].

Lưu ý
 • Tuân theo các mục sau khi kết nối thiết bị:
  • Thiết bị tương thích trình chiếu nội dung:
   Kết nối 2,4 GHz (5 GHz không được hỗ trợ).
 • Thông tin về băng tần không dây được hỗ trợ cho thiết bị, xin vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị.