Hướng dẫn trợ giúp

Điều hướng qua Menu Home

Màn hình được hiển thị khi bạn nhấn nút HOME trên bộ điều khiển từ xa được gọi là Menu Chính. Menu Home cho phép bạn tìm kiếm nội dung, đưa ra gợi ý nội dung và cho phép truy cập các ứng dụng và cài đặt. Các mục khả dụng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia và màn hình hiện tại của bạn.

Hình minh họa màn hình Menu Chính