Hướng dẫn trợ giúp

Chỉ báo LED

Bạn có thể nhận biết trạng thái của TV bằng cách nhìn vào bộ chỉ báo đèn LED.

Đèn LED bật sáng màu hổ phách
Đèn LED bật sáng màu trắng
  • Sáng màu trắng khi cài đặt [Tiết kiệm điện] là [Tắt hình]. [Tiết kiệm điện]
  • Sáng màu trắng khi TV được bật.
Đèn LED tắt
  • Không sáng khi TV ở chế độ standby.
Đèn LED nhấp nháy màu trắng
  • Nhấp nháy trong khi sử dụng điều khiển từ xa.
Đèn LED bật sáng màu đỏ
  • Sáng màu đỏ ở chế độ ghi*.
    • Chỉ có ở một số quốc gia/khu vực/model TV.