Отпечатване

Как светят LED индикаторите

Можете да проверите статуса на телевизора, като погледнете как светва LED индикаторът.

В тази серия има два типа модели: моделът с LED индикатор, който светва в съответствие с [Реакция при управление], и моделът, който показва състоянието на телевизора с помощта на светлинен LED индикатор (модел със светлинен LED индикатор).
Начинът, по който светят, се различава в зависимост от опцията [Настройки] — [Система] — [LED индикатор].
Вижте следното за повече информация относно местоположението на LED индикаторите и как светят при различните настройки.

Ако в менюто има [Реакция при управление]

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

 1. LED индикатор за гласова функция (Долу вляво на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)
 2. LED индикатор Реакция при управлениецентралната долна част на телевизора.)

LED индикатор за гласова функция

“Включва се” и “мига”, когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра в модели с вграден микрофон и [Реакция при управление] в менюто. Начинът, по който свети LED индикаторът, зависи от състоянието на връзката със сървъра.

LED индикатор Реакция при управление

Свети постоянно или мига в бяло, когато телевизорът се включва, когато приема сигнали от дистанционното управление или при актуализиране на софтуера посредством USB памет.
Когато [Откриване на „Ok Google“] е активирано, свети постоянно в жълто. (само за телевизори с вграден микрофон*)
* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

Съвет

 • Ако [Откриване на „Ok Google“] се активира и след това се деактивира, LED индикаторът за гласова функция ще “светне” в жълто при включване на телевизора. (Ще се “изключи”, когато е в режим на готовност/мрежов режим на готовност.)

Ако в менюто има [LED осветление]

Илюстрацията указва местоположението на LED индикаторите на телевизора. Последователността им е А, В, като се започне отляво.

 1. Светлинен LED индикатор (в централната долна част на телевизора.)
 2. LED индикатор за вграден микрофон (долу вдясно на телевизора. Само за телевизори с вграден микрофон*.)

* Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

Светлинен LED индикатор


Бяло постоянно светещо или мигащо
 • Когато екранът е изключен
 • Когато телевизорът се включва
 • Когато получава сигнали от дистанционното управление
 • При актуализиране на софтуера посредством USB памет
и др.

Синьо мигащо
 • Когато мобилно устройство (смартфон, таблет и др.) се свързва към телевизора чрез домашна мрежа
и др.

Жълто постоянно светещо
 • Когато е настроен таймер за автоматично включване
 • Когато е настроен таймер за автоматично изключване
 • Когато е настроен таймер за записване (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)
и др.

Розово постоянно светещо
 • Когато телевизорът записва (достъпността на тази функция зависи от вашия модел/държава/регион)

Жълто, постоянно светещо*
 • Когато е открита функцията “Ok Google” и телевизорът осъществява връзка със сървъра.

* Само за телевизори с вграден микрофон

LED светоиндикатор на вградения микрофон (само за телевизори с вграден микрофон)

Вграденият микрофон може да не е наличен в зависимост от вашия регион/модел/език.

Жълто постоянно светещо
 • Когато вграденият микрофон е активиран