Отпечатване

Описание на BRAVIA Sync

Ако съвместимо с BRAVIA Sync устройство (напр. Blu-ray плейър, AV приемник) е свързано чрез HDMI кабел, можете да управлявате устройството посредством дистанционното управление на телевизора.

Илюстрация на работа на устройство, съвместимо с BRAVIA-Sync