Отпечатване

Регулиране на настройките на BRAVIA Sync

 1. Включете свързаното устройство.
 2. За да активирате [Управление чрез BRAVIA Sync], натиснете бутона HOME, след това изберете [Настройки] — [Гледане на телевизия] — [Външни входове] — [BRAVIA Sync настройки] — [Управление чрез BRAVIA Sync].
 3. Активирайте BRAVIA Sync на свързаното устройство.
  Когато дадено устройство на Sony, съвместимо с BRAVIA Sync, е свързано и включено, а [Управление чрез BRAVIA Sync] е активирано, BRAVIA Sync се активира автоматично на това устройство. За подробности вижте ръководството за употреба на свързаното устройство.

Налични опции

Наличните опции са показани по-долу. (Опциите може да се различават в зависимост от вашия модел/регион/държава.)

[Автоматично изключване на устройства]
Ако е деактивирано, свързаното устройство не се изключва автоматично, когато се изключи телевизорът.
[Автоматично включване на ТВ]
Ако е деактивиран, телевизорът не се включва автоматично, когато се включи свързаното устройство.
[Списък с BRAVIA Sync устройства]
Показва списък с BRAVIA Sync устройства.
[Бутони за управление на устройството]
Позволява да настройвате бутони за управление на HDMI-свързано устройство.

Употреба на Sync Menu

 1. Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление, изберете Sync Menu и след това изберете желания елемент в Sync Menu.
  Ако [Sync Menu] не се извежда, ще се наложи да промените елементите, изведени на екрана [Бързи настройки] и да добавите [Sync Menu]. За подробности вижте страница Използване на Бързи настройки.

Съвет

 • В следните случаи се извежда съобщение на екрана на телевизора, когато изберете Sync Menu.
  • Не е свързано HDMI устройство.
  • [Управление чрез BRAVIA Sync] е деактивирана.