Отпечатване

Използване на функции, налични за устройства, съвместими с BRAVIA Sync

[Sync Menu] се използва предимно за управление на устройства, съвместими с BRAVIA Sync, от телевизора.
Натиснете бутона (Бързи настройки) или ACTION MENU на дистанционното управление и изберете [Sync Menu].

Ако [Sync Menu] не се извежда, променете елементите, изведени на екрана [Бързи настройки] и добавете [Sync Menu]. За подробности вижте страница Използване на Бързи настройки.

Blu-ray/DVD плейър

 • Автоматично включва Blu-ray/DVD плейър и превключва на входния сигнал към Blu-ray/DVD плейъра, когато го изберете от меню Home или Sync Menu.
 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързания Blu-ray/DVD плейър, когато Blu-ray/DVD плейърът започне да възпроизвежда.
 • Автоматично изключва свързания Blu-ray/DVD плейър, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

AV приемник

 • Автоматично включва свързания AV приемник и превключва изхода на звука от високоговорителите на телевизора към аудио системата, когато включите телевизора. Тази функция е налична само ако преди това сте използвали AV приемника за извеждане на звука на телевизора.
 • Автоматично превключва изхода на звука към AV приемник чрез включване на AV приемника, когато включите телевизора.
 • Автоматично изключва свързания AV приемник, когато изключите телевизора.
 • Регулира силата на звука (бутони (Сила на звука) +/-) и заглушава звука (бутон (Изключване на звука)) на свързания AV приемник, през дистанционното управление на телевизора.

Видео камера

 • Автоматично включва телевизора и превключва към входния сигнал от свързаната видео камера, когато камерата се включи.
 • Автоматично изключва свързаната видео камера, когато изключите телевизора.
 • Позволява операции като работа с меню и възпроизвеждане с бутоните (нагоре) / (надолу) / (наляво) / (надясно) на дистанционното управление на телевизора.

Забележка

 • Управление чрез BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) е налично само за свързани съвместими с BRAVIA Sync устройства с логото BRAVIA Sync.