Отпечатване

Самодиагностика

Проверете дали телевизорът работи правилно.

  1. Натиснете бутона HOME, изберете (икона Приложения) от меню Home, и изберете [Помощ] от списъка с приложения.
   Ако поддържаното дистанционно управление има бутон HELP, натиснете бутона HELP.
  2. Изберете [Състояние и диагностика] — [Самодиагностика].

  Съвет

  Можете също така да проверите следните симптоми в [Състояние и диагностика].

  • [Симптоми свързани с Интернет]
  • [Симптоми на външни устройства]
  • [Симптоми свързани с картината/звука]

  Ако проблемът продължава, опитайте следното.