Отпечатване

Не можете да гледате цифрови канали.

  • Попитайте местния оператор дали във вашия район се предлага цифрово излъчване.
  • Сменете антената с такава, която има по-добро усилване.