Udskriv

Justering af lydkvaliteten

Du kan konfigurere forskellige indstillinger for tv'ets lyd, såsom lydkvalitet og lydtilstand.

Bemærk

  • Det faktiske display kan variere, eller visse indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af model/land/område, tv-indstillinger og den tilsluttede enhed.

Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — den ønskede indstilling.

Du kan ændre følgende indstillinger.

Lyd
Juster indstillinger efter indgang som f.eks. tv eller HDMI og andre almindelige indstillinger for at få forskellige lydeffekter.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Lydfunktion
Vælg tilstande som f.eks. [Biograf], [Musik], eller [Dolby Audio] ud fra dine omgivelser eller præferencer.
Lydindstilling
Finjuster lydkvaliteten for hver lydtilstand på modeller med Lydfunktion.
Lydniveau
Juster lydstyrken for den aktuelle indgang.
Avanceret automatisk lydstyrke
Holder lydstyrken konstant for alle programmer og indgange.
Balance
Juster højttalerbalancen.
TV'ets placering
Send lyd fra tv-højttalerne i henhold til tv'ets placering.
Akustisk automatisk kalibrering
Juster lydudgang baseret på de omgivelser, du ser tv i. Se Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering for at få flere oplysninger.
Nulstil alt
Gendan alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
Lydoutput
Juster for hovedtelefoner og lydsystem.
Du kan konfigurere indstillinger som de nedenstående.
Højttaler
Vælg TV eller eksterne højttalere.
TV-center højttaler-tilstand
Brug tv-højttaleren som centerhøjttaler til hjemmebiografsystemet.
Audiosystem prioritering
Når dette er aktiveret, skifter lydudgangen automatisk til et BRAVIA Sync-kompatibelt lydsystem, når tv'et tændes.
Styring af hjemmebiograf
Tænder for audiosystemet og lader dig styre det.
Synkronisering af lydfunktion
Det angivne lydsystems lydfelt skifter automatisk, når tv'ets lydtilstand ændres.
A/V-synkronisering
Juster lyd- og videotiming, når du bruger en Bluetooth A2DP-lydenhed eller et bestemt lydsystem, der er tilsluttet med et HDMI-kabel.
eARC-tilstand
Hvis du vælger [Auto], udsendes lyd i høj kvalitet, når en eARC-understøttet enhed tilsluttes til en HDMI-port mærket "ARC" eller "eARC/ARC".
Digital lydudgang
Konfigurer udsendelsesmetoden ved udsendelse af digital lyd. Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Højttaler] er indstillet til [Lydsystem].
Udgangslydstyrken på digital lyd
Kun anvendt for PCM. Lydstyrken med henholdsvis PCM og komprimeret lyd vil være forskellig.
Dolby Digital Plus udgang
Vælg udgang for Dolby Digital Plus for lydsystemer, der understøtter Dolby Digital Plus og ARC. Hvis du bruger ARC og optisk lydudgang, skal du vælge [Dolby Digital]. (Dolby Digital Plus vil være slået fra over optisk lydudgang).