Отпечатване

Използване на вградения микрофон на телевизора (само за телевизори с вграден микрофон)

Вграденият микрофон на телевизора може да не е наличен в зависимост от вашия регион/държава/език.

За подробности относно езиците, които поддържа функцията на вградения микрофон на телевизора, вижте следния уебсайт за поддръжка на Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR код на уебсайта на Sony за поддръжка
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Съвет

 • URL адресите са обект на промяна без предизвестие.

Извършвайте повече неща на вашия телевизор, като използвате единствено гласа си. Просто започнете с “Ok Google”, за да:

 • Управлявате вашия телевизор и смарт домакински устройства
 • Се наслаждавате на музика и забавления
 • Получавате отговори
 • Планирате деня си и да управлявате задачите

Обърнете се с лице към телевизора и кажете “Ok Google”, за да започнете.

Когато LED индикаторът за гласова функция мига в бяло, започнете да говорите.
Илюстрация, показваща местоположението на LED индикаторите на телевизора. В последователност А и В от ляво.

 1. LED индикаторът за гласова функция се намира в долу вляво от средата на телевизора.
 2. LED индикаторът, разположен долу в средата на телевизора светва в жълто, когато е налична операция без използване на ръце.

За да използвате вградения микрофон, активирайте следната настройка.

 1. Включете превключвателя на вградения микрофон на телевизора.
  За местоположението на превключвателя на вградения микрофон на телевизора вижте Информация за продукта.

Забележка

 • За да използвате вградения микрофон на телевизора, е необходима интернет връзка.
 • След включване на превключвателя за вградения микрофон на телевизора е необходимо да натиснете бутона за микрофона/Google Асистент на дистанционното управление, за да завършите настройката в зависимост от модела/държавата/региона. (Само за модели с превключвател за вградения микрофон на телевизора)

Съвет

 • Когато се активира превключвателят на вградения микрофон на телевизора, LED индикаторът Реакция при управление свети в жълто, дори когато телевизорът е изключен (можете също да го настроите да не свети). (Само за модели с превключвател за вградения микрофон на телевизора)
 • Ако вграденият микрофон на телевизора улови звук от заобикалящата среда, променете [Чувствителност на вградения микрофон].

  Натиснете бутона (Бързи настройки) на дистанционното управление и изберете следните в следната последователност.
  [Настройки] — [Система] — [Чувствителност на вградения микрофон]