Отпечатване

Телевизорът не може да бъде изключен с помощта на дистанционното управление.

Батериите в дистанционното управление може да са изтощени. Сменете ги с нови или изключете телевизора с помощта на бутона за включване на телевизора.
Можете да натиснете и да задържите бутона за включване на телевизора, за да го изключите.

Забележка

  • Местоположението на бутона за включване на телевизора се различава в зависимост от Вашия модел/държава/регион.
    Пример за модел с бутон за включване под LED индикатора

Съвет

  • За модели телевизори с 1 бутон на телевизора (само бутон за включване), можете да натиснете бутона за включване на телевизора, за да изведете менюто за управление и да регулирате силата на звука или да смените каналите.
  • Когато зарядът на батериите на дистанционното управление е нисък, ще видите известие в меню HOME.