Εκτύπωση

Σύνδεση της τηλεόρασης στο Internet/Δίκτυο με χρήση του Wi-Fi

Η ενσωματωμένη συσκευή ασύρματου LAN σάς επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet και να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης σε ένα περιβάλλον χωρίς καλώδια.

Απεικόνιση της μεθόδου σύνδεσης
 1. Υπολογιστής
 2. Ασύρματος δρομολογητής
 3. Μόντεμ
 4. Internet
 1. Ρυθμίστε τον ασύρματο δρομολογητή.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 2. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο].
 3. Επιλέξτε ένα δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και ορίστε τον κωδικό πρόσβασης.
  Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο, ανατρέξτε στη σελίδα Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο..

Για να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο ασύρματο LAN

 1. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία [Wi-Fi], πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi].

Υπόδειξη

 • Για ομαλή ροή βίντεο:
  • Αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας σε ένα πρότυπο δικτύωσης υψηλής ταχύτητας όπως το 802.11n, εάν είναι δυνατόν.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του ασύρματου δρομολογητή σας ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
  • Εάν η παραπάνω διαδικασία δεν επιφέρει καμία βελτίωση, αλλάξτε τη ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή σας στην επιλογή 5GHz, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ροής βίντεο.
  • Το εύρος ζώνης 5GHz ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την περιοχή/χώρα. Εάν το εύρος ζώνης 5GHz δεν υποστηρίζεται, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με έναν ασύρματο δρομολογητή μόνο με χρήση του εύρους ζώνης 2,4GHz.

Σημείωση

 • Συνιστάται θερμά για λόγους ασφαλείας να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω δρομολογητή/μόντεμ που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή. Η άμεση σύνδεση της τηλεόρασής σας στο Internet μπορεί να εκθέσει την τηλεόρασή σας σε απειλές ασφαλείας, όπως εξαγωγή ή αλλοίωση περιεχομένου ή προσωπικών δεδομένων.
  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ή τον διαχειριστή δικτύου σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυό σας περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή.
 • Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).
 • Εάν επιλέξετε το στοιχείο [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης] στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, άλλα άτομα ενδέχεται να μπορέσουν να δουν τον εκτεθειμένο κωδικό πρόσβασης.