Εκτύπωση

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet/Δίκτυο.

Αν το ασύρματο δίκτυο δεν συνδέεται ή αποσυνδέεται, δοκιμάστε τα εξής.

 • Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε ότι η παρακάτω ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη.
  [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Wi-Fi]
 • Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης της τηλεόρασης και του ασύρματου δρομολογητή. Η κατάσταση του σήματος μπορεί να επηρεάζεται από τα εξής:
  • Βρίσκονται κοντά άλλες ασύρματες συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, φώτα φθορισμού κλπ.
  • Παρεμβάλλονται δάπεδα ή τοίχοι μεταξύ του ασύρματου δρομολογητή και της τηλεόρασης.
 • Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τον ασύρματο δρομολογητή.
 • Αν το όνομα δικτύου (SSID) του ασύρματου δρομολογητή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε δεν εμφανίζεται, επιλέξτε [Προσθήκη νέου δικτύου] για να εισαγάγετε ένα όνομα δικτύου (SSID).

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί ακόμα και μετά από τις παραπάνω διαδικασίες ή αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ούτε με το ενσύρματο δίκτυο, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης δικτύου

 1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου] — [Ελέγξτε τη σύνδεση].
  Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου σας ή/και το εγχειρίδιο οδηγιών του διακομιστή για πληροφορίες σύνδεσης ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Υπόδειξη

 • Η λύση διαφέρει ανάλογα με τον έλεγχο της κατάστασης του δικτύου. Για λύσεις ανάλογα με το κάθε πρόβλημα, ανατρέξετε στην ενότητα "Συνήθεις ερωτήσεις" στην τοποθεσία υποστήριξης της Sony.

Σημείωση

 • Εάν το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σε ενεργό διακομιστή και η τηλεόραση έχει λάβει μια διεύθυνση IP, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του διακομιστή σας.

  Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Δίκτυο και διαδίκτυο] — [Κατάσταση δικτύου].