Εκτύπωση

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Σύνδεση σε δίκτυο με χρήση καλωδίου LAN

Μια σύνδεση ενσύρματου LAN σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και στο οικιακό σας δίκτυο.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet ή στο οικιακό δίκτυο μέσω δρομολογητή.

Απεικόνιση της μεθόδου σύνδεσης
 1. Καλώδιο LAN
 2. Υπολογιστής
 3. Δρομολογητής
 4. Μόντεμ
 5. Internet
 1. Ρυθμίστε το δρομολογητή LAN.
  Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή LAN ή επικοινωνήστε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).

Σημείωση

 • Συνιστάται θερμά για λόγους ασφαλείας να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω δρομολογητή/μόντεμ που περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή. Η άμεση σύνδεση της τηλεόρασής σας στο Internet μπορεί να εκθέσει την τηλεόρασή σας σε απειλές ασφαλείας, όπως εξαγωγή ή αλλοίωση περιεχομένου ή προσωπικών δεδομένων.
  Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ή τον διαχειριστή δικτύου σας ώστε να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυό σας περιλαμβάνει λειτουργίες δρομολογητή.
 • Οι απαιτούμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή το δρομολογητή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παραλάβατε από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών Internet ή σε εκείνα που παρέχονται με το δρομολογητή σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο που ρύθμισε το δίκτυο (διαχειριστής δικτύου).