Отпечати

Прикажување на екранот на апликацијата од iPhone/паметен телефон или iPad/таблет на телевизорот

Chromecast built-inили AirPlay ви овозможуваат да ги прикажете (емитувате) омилените интернет-страници и екрани на апликации од вашиот мобилен уред директно на телевизорот.

Користејќи го Chromecast built-in

 1. Поврзете мобилен уред како паметен телефон или таблет на истата домашна мрежа со којашто е поврзан и телевизорот.
 2. Отворете апликација поддржана од Chromecast built-in на мобилниот уред.
 3. Изберете ја иконата (емитување) во апликацијата.
 4. Изберете го телевизорот како дестинација за емитување.
  Екранот на мобилниот уред се прикажува на телевизорот.

Напомена

 • За користење на Chromecast built-in е потребно поврзување со интернет.

Користејќи го AirPlay

Овој телевизор поддржува AirPlay 2.

 1. Проверете дали вашиот уред на Apple е поврзан на истата мрежа како телевизорот.
 2. Постапката зависи од содржината што ќе се прикажува на телевизорот како што следи подолу.
  • За прикажување видео, допрете (AirPlay видео).
  • За прикажување фотографии, допрете (Споделување дејство).
  • За пуштање музика, допрете (AirPlay аудио).
  • За прикажување на екранот на мобилниот уред, допрете (Пресликување).
   (Кај некои апликации може да треба прво да допрете друга икона.)
 3. Изберете AirPlay на мобилен уред како што се iPhone или iPad и изберете го телевизорот што се користи со AirPlay.

Совет

 • Телевизорот поддржува Apple HomeKit.
  Може да го контролирате телевизорот со мобилен уред, како iPhone или iPad, со притискање на копчето (Избор на влез) на далечинскиот управувач и избирање (AirPlay) и следење на инструкциите на екранот за да го поставите Apple HomeKit.
  Достапните операции може да се разликуваат зависно од верзијата на апликацијата и софтверот.
 • Доколку изберете [Вклучено (Вклучено од апликации)] во [Далечинско активирање], ќе може да го вклучите телевизорот со апликации на мобилен уред како на пример iPhone или iPad.

Напомена

 • За користење на AirPlay е потребно поврзување со интернет.
 • Работата на мобилниот уред, како iPhone или iPad, се разликува, зависно од верзијата на оперативниот систем.
 • iPhone, iPad, AirPlay и HomeKit се регистрирани трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.