Отпечати

Телевизорот не може да се поврзе со интернет/мрежа.

Ако безжичната мрежа не се поврзе или се прекинува, обидете се со следново.

 • Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач и проверете дали е овозможена следнава поставка.
  [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Wi-Fi]
 • Проверете го местото за инсталација на телевизорот и на безжичниот рутер. Состојбата на сигналот може да биде засегната од следново:
  • Во близина се поставени други безжични уреди, микробранови печки, флуоресцентни светла итн.
  • Помеѓу безжичниот рутер и телевизорот има подови или ѕидови.
 • Исклучете го безжичниот рутер, па повторно вклучете го.
 • Ако името на мрежата (SSID) на безжичниот рутер на којашто сакате да се поврзете не се прикажува, изберете [Додај нова мрежа] за да го внесете името на мрежата (SSID).

Ако проблемот не се реши дури и откако ќе ги изведете постапките погоре или ако не можете да се поврзете дури ни со кабелска мрежа, проверете го статусот на мрежното поврзување.

Проверка на статусот на мрежното поврзување

 1. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Погледнете ги поставките и статусот на мрежата] — [Проверете ја врската].
  За информации за врската, проверете ги вашите мрежни врски и/или упатството за користење на серверот, или стапете во контакт со лицето кое ја поставило мрежата (администратор на мрежата).

Совет

 • Решението зависи од проверката на статусот на мрежата. За решенија врз основа на секој проблем, видете „Често поставувани прашања“ на Интернет-страницата за поддршка на Sony.

Напомена

 • Ако LAN кабелот е поврзан со активен сервер и телевизорот добил IP адреса, проверете ги врските и конфигурациите на вашиот сервер.

  Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] — [Мрежа и интернет] — [Погледнете ги поставките и статусот на мрежата].