Štampanje

Pregled sadržaja na Internetu

Za gledanje sadržaja na Internetu možete koristiti servise za reprodukciju video materijala kao što su YouTube™ i Netflix. Dostupni servisi se razlikuju u zavisnosti od vaše zemlje i regiona. Ove servise možete pokrenuti izborom njihovih aplikacija u Glavnom meniju. Ako je na televizoru podešen Google nalog, takođe možete da izaberete sadržaje koji su prikazani u Glavnom meniju.

Napomena

  • Za gledanje sadržaja na Internetu neophodna je veza sa Internetom.
  • Usluge reprodukovanja video materijala kao što su Netflix i Amazon Prime se plaćaju.
  • Podržane usluge reprodukovanja video materijala zavise od modela/regiona/zemlje, a neki modeli/regioni/zemlje ne podržavaju takve usluge.

Savet

  • Čak i ako na televizoru nije podešen Google nalog, i dalje možete da gledate video materijal sa, na primer YouTube-a, koji je prikazan u Glavnom meniju, sve dok je televizor povezan na Internet. Da biste instalirali nove aplikacije, na primer aplikacije usluga za reprodukciju video materijala, na televizoru morate da podesite/dodate Google nalog.