Štampanje

Korišćenje ugrađenog mikrofona na TV-u (samo modeli sa ugrađenim mikrofonom)

Ugrađeni mikrofon na TV-u možda neće biti dostupan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/jezika.

Za pojedinosti o jezicima koji podržavaju funkciju ugrađenog mikrofona na TV-u pogledajte sledeću veb stranicu za podršku kompanije Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
QR kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Savet

 • URL stranice je podložan promeni bez prethodnog obaveštenja.

Uradite više sa svojim TV-om samo pomoću svog glasa. Samo kažite „Ok Google“ da biste:

 • kontrolisali svoj TV i pametne kućne uređaje
 • uživali u muzici i zabavi
 • dobili odgovore na pitanja
 • isplanirali dan i upravljali svojim obavezama

Okrenite se prema TV-u i izgovorite „Ok Google“ da biste počeli.

Kada LED lampica funkcije upravljanja glasom treperi belom bojom, počnite da govorite.
Ilustracija koja prikazuje položaj LED lampice na TV-u. Od A do B sa leve strane.

 1. LED lampica funkcije upravljanja glasom se nalazi na dnu, levo od sredine televizora.
 2. LED lampica koja se nalazi na sredini pri dnu televizora se pali u narandžastoj boji kada je dostupna upotreba bez korišćenja ruku.

Da biste iskoristili ugrađeni mikrofon, omogućite sledeće podešavanje.

 1. Uključite prekidač ugrađenog mikrofona na TV-u.
  Za položaj prekidača ugrađenog mikrofona na TV-u pogledajte Referentni vodič.

Napomena

 • Za upotrebu ugrađenog mikrofona na TV-u neophodna je veza sa internetom.
 • Nakon što uključite prekidač ugrađenog mikrofona na TV-u, potrebno je da pritisnete taster MIC/Google pomoćnik na daljinskom upravljaču da biste završili podešavanje, što zavisi od vašeg modela/zemlje/regiona. (samo TV-i sa prekidačem ugrađenog mikrofona)

Savet

 • Kada je prekidač ugrađenog mikrofona na TV-u uključen, LED lampica Odziv prilikom rada je upaljena u narandžastoj boji, čak i kada je TV isključen (možete podesiti da se ne pali). (samo TV-i sa prekidačem ugrađenog mikrofona)
 • Ako ugrađeni mikrofon TV-a prima zvuke iz okoline, promenite [Osetljivost ugrađenog mikrofona].

  Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, pa izaberite opcije po sledećem redosledu.
  [Podešavanja] — [Sistem] — [Osetljivost ugrađenog mikrofona]