Εκτύπωση

Για να μετονομάσετε μια ασύρματη συσκευή

  1. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ και πατήστε OK.
  2. Στη λίστα, επιλέξτε την ασύρματη συσκευή και πατήστε OK.
  3. Επιλέξτε Αλλαγή ονόματος και πατήστε OK.
  4. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη συσκευή.
  5. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.