Εκτύπωση

Για να επιλέξτε μια ασύρματη συσκευή

  1. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ και πατήστε OK.
  2. Στη λίστα, επιλέξτε την ασύρματη συσκευή και πατήστε OK.
  3. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.