Εκτύπωση

Κατάργηση συσκευής

Μπορείτε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε μια ασύρματη συσκευή Bluetooth. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια ασύρματη συσκευή Bluetooth. Αν αφαιρέσετε μια συσκευή Bluetooth, η συσκευή δεν θα είναι πλέον συζευγμένη.

Για να καταργήσετε ή να αποσυνδέσετε μια ασύρματη συσκευή

  1. Πατήστε Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ και πατήστε OK.
  2. Στη λίστα, επιλέξτε την ασύρματη συσκευή και πατήστε OK.
  3. Επιλέξτε Κατάργηση σύζευξης και πατήστε OK.
  4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.