• Trang chủ
  • Xem TV
  • Các tính năng hữu ích trong khi xem TV

In

Các tính năng hữu ích trong khi xem TV

Bộ hẹn giờ
Sử dụng bộ hẹn giờ để tắt và bật TV.
Để biết chi tiết, tham khảo Bộ hẹn giờ và đồng hồ.
Kiểm soát của cha mẹ
Sử dụng [Kiểm soát trẻ em] để cài đặt hạn chế của cha mẹ.
Để biết chi tiết, tham khảo Hệ thống.
(Cài đặt phụ đề)
Thay đổi hiển thị phụ đề bằng cách bấm nút (Cài đặt phụ đề) khi xem nội dung bằng phụ đề có sẵn.
Điều chỉnh chất lượng hình ảnh/chất lượng âm thanh
Điều chỉnh chất lượng hình ảnh và âm thanh theo ưu tiên của bạn.
Để biết chi tiết, tham khảo Hiển thị & Âm thanh.
  • Trang chủ
  • Xem TV
  • Các tính năng hữu ích trong khi xem TV