In

Kênh & Ngõ vào

  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Kênh]
Định cấu hình cài đặt liên quan đến thu nhận chương trình phát.
Để dò tìm các kênh kỹ thuật số
Thu nhận chương trình phát kỹ thuật số
Để sắp xếp kênh hoặc sửa danh sách kênh
Sắp xếp hoặc sửa kênh
[Ưu tiên (Kênh)]
Định cấu hình [Cài đặt phụ đề] và [Cài đặt âm thanh (Truyền hình)].
[Banner thông tin]
Hiển thị thông tin chương trình khi đổi kênh.
[Ngõ vào bên ngoài]
Định cấu hình cài đặt của các ngõ vào bên ngoài và BRAVIA Sync.
Để biết chi tiết về BRAVIA Sync, hãy tham khảo Các thiết bị tương thích BRAVIA Sync.