In

Không thể tắt TV bằng điều khiển từ xa.

Các pin trong điều khiển từ xa có thể bị dùng cạn. Hãy thay các pin mới hoặc tắt TV bằng nút nguồn trên TV.
Bạn có thể bấm và giữ nút nguồn trên TV để tắt.

Lưu ý

  • Vị trí của nút nguồn trên TV có thể thay đổi phụ thuộc vào mẫu/khu vực/quốc gia của bạn. Để biết vị trí của nút này, tham khảo Hướng dẫn Tham khảo (tập tài liệu) kèm theo TV.
    Ví dụ về mẫu có nút nguồn dưới đèn LED

Gợi ý

  • Đối với các mẫu TV có 1 nút trên TV (chỉ riêng nút nguồn), bạn có thể bấm nút nguồn trên TV để hiển thị menu điều khiển và điều chỉnh âm lượng hoặc đổi kênh.
  • Khi mức pin của điều khiển từ xa thấp, bạn sẽ thấy một thông báo trên menu HOME.