• Begin
 • Handige functies
 • De Camera- en microfooneenheid gebruiken (alleen modellen met BRAVIA CAM-ondersteuning)

Afdrukken

De Camera- en microfooneenheid gebruiken (alleen modellen met BRAVIA CAM-ondersteuning)

U kunt de meegeleverde Camera- en microfooneenheid (CMU-BC1M) of optionele Camera- en microfooneenheid (CMU-BC1) aansluiten op het tv-toestel om te kunnen videochatten of om de optimale beeld- en geluidskwaliteit in te stellen voor de kijkpositie van de gebruiker.

De Camera- en microfooneenheid aansluiten en verwijderen

Aansluiten

Sluit de meegeleverde Camera- en microfooneenheid aan op de camerapoort achter op het tv-toestel. U kunt de hoek en de verticale positie van de Camera- en microfooneenheid aanpassen.

De meegeleverde camera aansluiten

Verwijderen

U kunt de meegeleverde Camera- en microfooneenheid gemakkelijk verwijderen door er lichtjes aan te draaien zoals in de onderstaande figuur is te zien.

De meegeleverde camera verwijderen

Hint

 • Sluit de optionele Camera- en microfooneenheid (CMU-BC1) aan op het tv-toestel en volg daarbij de handleiding die is meegeleverd met de CMU-BC1.

Opmerking

 • U moet mogelijk de software van het tv-toestel bijwerken om de functies van de Camera- en microfooneenheid te kunnen gebruiken. Werk de software bij als daar een melding voor wordt weergegeven.

De Cameradetectiefuncties instellen

Configureer de instellingen die betrekking hebben op de sensor van de Camera- en microfooneenheid.

 1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening en selecteer achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [BRAVIA CAM] — het gewenste item

Beschikbare instellingen

[Beeld en geluid automatisch aanpassen]* (alleen BRAVIA XR-modellen)
De Camera- en microfooneenheid detecteert de kijkpositie van de gebruiker en past automatisch de helderheid van het scherm, het volume en de audiobalans aan.
[Helderheid]
Past automatisch de helderheid aan in overeenstemming met de kijkafstand om kleuren beter tot hun recht te laten komen.
[Spraaknadruk]
Past automatisch het volume aan in overeenstemming met de kijkafstand. Als u ver van het tv-toestel af bent, wordt het geluid beter hoorbaar gemaakt.
[Geluidsbalans]
Past de balans aan, zodat het geluid klinkt alsof u zich voor het tv-toestel bevindt, ook al doet u dat niet.
[Nabijheidswaarschuwing]*
Meldt u dat de kijkafstand tot het tv-toestel te kort is.
U moet uw pincode invoeren om deze functie in te schakelen. Wanneer de functie is ingeschakeld, is de ingestelde waarde 1 m (standaard). U kunt [Afstand instellen] selecteren om elke gewenste afstand in te stellen.
[Automatische Power Saving-modus]*
Schakelt automatisch over op energiebesparing, een lagere helderheid bijvoorbeeld, wanneer er gedurende een bepaalde tijdspanne geen gebruiker voor het tv-toestel wordt gedetecteerd.
[Gebarenbesturing]*
Faciliteert het gebruik van gebaren in de richting van het tv-toestel om het uit te schakelen, het volume aan te passen, van zender te veranderen of inhoud weer te geven.

* Er kunnen toekomstige software-updates nodig zijn om bepaalde functies te kunnen gebruiken.
Sommige Cameradetectiefuncties die zijn toegevoegd door software-updates, zijn toegevoegd aan Snelle instellingen en dan kunt u functies op Aan/Uit zetten, zoals [Beeld en geluid automatisch aanpassen].
Zie de pagina Software-updates voor meer informatie over software-updates.

Hint

[BRAVIA CAM] in de Camera- en microfooneenheid beschikt over functies naast de Cameradetectiefuncties. Configureer deze functies naar behoeven.

 • Met de Cameradetectiefuncties worden de camerabeelden niet verzonden naar het netwerk, maar u kunt de verzamelde gegevens door de Camera- en microfooneenheid wissen en de Cameradetectiefuncties terugzetten.
  [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [BRAVIA CAM] — [Gegevens wissen]
 • Als u de led van de Camera- en microfooneenheid wilt uitschakelen, moet u de onderstaande instelling uitschakelen.
  [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [BRAVIA CAM] — [Camera-activiteits-LED]
  De led blijft echter aan (schakelt niet uit) tijdens videochatten of wanneer de Camera- en microfooneenheid wordt bijgewerkt.
 • U moet mogelijk de software van de Camera- en microfooneenheid bijwerken. Als u wilt controleren op software-updates, selecteert u achtereenvolgens de volgende instellingen.
  [Instellingen] — [Afstandsbedieningen en accessoires] — [BRAVIA CAM] — [Software-update]
 • Begin
 • Handige functies
 • De Camera- en microfooneenheid gebruiken (alleen modellen met BRAVIA CAM-ondersteuning)