Skriv ut

Timere og klokke

I Timere og klokke kan du stille inn På-timer, Innsovningstid, Alarm og Klokkedisplay.

Legger Timere og klokke til inngangsvalgskjermbildet

  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen.
    Tilgjengelige enheter og apper vises nederst på skjermen.
  2. Trykk på (høyre)-knappen på fjernkontrollen og velg (Endre).
  3. Velg Timere og klokke og trykk på Enter-knappen.
    Timere og klokke legges til.

Slik konfigurerer du innstillinger for Timere og klokke

  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen på fjernkontrollen og velg følgende.
    [Timere og klokke] – den ønskede innstillingen

Tilgjengelige alternativer

[På-timer]
Slår på TV-apparatet på den ønskede kanalen eller inngangen på et forhåndsinnstilt tidspunkt.
[Innsovningstid]
Slår av TV-apparatet etter et forhåndsinnstilt tidsrom.
[Alarm]
Spiller en lyd etter et forhåndsinnstilt tidsrom.
[Klokkedisplay]
Viser klokken på TV-skjermen hele tiden, eller hver time.