พิมพ์

การใช้ ชุดกล้องและไมโครโฟน (เฉพาะรุ่นที่รองรับ BRAVIA CAM)

คุณสามารถเชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1M) ที่จัดมาให้หรือ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1) เสริมที่จัดหาเองเข้ากับ TV เพื่อใช้งานวิดีโอแชทหรือตั้งค่าภาพและเสียงให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามตำแหน่งการรับชม

การติดตั้งและถอด ชุดกล้องและไมโครโฟน

การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน ที่จัดมาให้เข้ากับพอร์ต Camera ที่ด้านหลังของ TV คุณสามารถปรับมุมและตำแหน่งแนวตั้งของ ชุดกล้องและไมโครโฟน ได้

การเชื่อมต่อกับกล้องที่จัดมาให้

การถอด

ถอด ชุดกล้องและไมโครโฟน ที่จัดมาให้ได้ง่าย ๆ โดยบิดเล็กน้อยตามภาพด้านล่าง

การถอดกล้องที่จัดมาให้

คำแนะนำ

 • สำหรับ ชุดกล้องและไมโครโฟน (CMU-BC1) เสริม ให้ต่อเข้ากับ TV โดยทำตามคำแนะนำในคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับ CMU-BC1

หมายเหตุ

 • คุณอาจต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ TV ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน กรุณาทำการอัพเดตหากได้รับแจ้งให้อัพเดตซอฟต์แวร์

การตั้งค่า ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง

กำหนดค่าที่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน

 1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือกรายการตามลำดับต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — รายการที่ต้องการ

ค่าปรับตั้งที่ใช้การได้

[ปรับภาพและเสียงอัตโนมัติ]* (เฉพาะในโหมด BRAVIA XR)
ชุดกล้องและไมโครโฟน จะตรวจหาตำแหน่งมุมมองของผู้ใช้และปรับความสว่างหน้าจอ ระดับเสียงและสมดุลของเสียงอัตโนมัติ
[สว่าง]
ปรับความสว่างอัตโนมัติตตามระยะต่อไปนี้เพื่อให้สีคมชัดมากขึ้น
[เน้นเสียง]
ปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามระยะทางการรับชม หากคุณอยู่ห่างจาก TV เสียงจะดังขึ้น
[สมดุลเสียง]
ปรับสมดุลเพื่อให้เสียงดังเสมือนว่าคุณกำลังรับชมจากหน้าจอ TV แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตาม
[การแจ้งเตือนความใกล้]*
แจ้งให้คุณทราบหากระยะรับชม TV ใกล้เกินไป
คุณจะต้องกรอก PIN ของคุณเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ขณะเปิดใช้งาน ระบบจะตั้งค่าเป็น 1 ม. (3 ฟุต) (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือก [กำหนดระยะห่าง] เพื่อกำหนดระยะทาง
[โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ]*
สลับไปโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ เช่น ปรับลดความสว่างหน้าจอขณะไม่พบผู้ใช้อยู่หน้าจอ TV เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง
[จัดการท่าทาง]*
สามารถใช้รูปแบบสั่งการที่ด้านหน้าของ TV ให้ปิดทำงาน ปรับระดับเสียง เปลี่ยนช่องหรือเปิดเล่นเนื้อหา

* อาจต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานบางอย่าง
ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง บางส่วนที่เพิ่มเข้ามาจากการอัพเดตซอฟต์แวร์จะถูกเพิ่มไปยัง การตั้งค่าเร็ว โดยคุณสามารถ เปิด/ปิด คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น [ปรับภาพและเสียงอัตโนมัติ]
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่หน้า การอัปเดตซอฟต์แวร์

คำแนะนำ

[BRAVIA CAM] ใน ชุดกล้องและไมโครโฟน มีคุณสมบัติการทำงานหลายอย่างใน ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง กำหนดค่าตามความเหมาะสม

 • คุณสามารถใช้ ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง เพื่อไม่ให้ส่งภาพจากกล้องไปยังเครือข่าย และสามารถลบข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ผ่านทาง ชุดกล้องและไมโครโฟน แล้วทำการรีเซ็ต ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง
  [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [ล้างข้อมูล]
 • ปิด LED สำหรับ ชุดกล้องและไมโครโฟน โดยปิดใช้งานค่าต่อไปนี้
  [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [ไฟ LED กิจกรรมของกล้อง]
  LED จะติดสว่างอยู่ตลอดเวลาระหว่างวิดีโอแชทหรือขณะอัพเดต ชุดกล้องและไมโครโฟน
 • อาจต้องอัพเดตซอฟต์แวร์ของ ชุดกล้องและไมโครโฟน ตรวจสอบข้อมูลอัพเดตซอฟต์แวร์โดยเลือกรายการต่อไปนี้ตามลำดับ
  [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — [BRAVIA CAM] — [อัพเดทซอฟท์แวร์]