พิมพ์

ขั้วต่อ

ประเภทและรูปทรงของขั้วต่อที่มีให้จะแตกต่างกันออกไปตามทีวีของท่าน
โปรดดูตำแหน่งของขั้วต่อที่ คู่มือการตั้งค่า (คู่มือฉบับพิมพ์)

ขั้วต่อคำอธิบาย
ภาพพอร์ต USB
USB
เชื่อมต่อเข้ากับกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ/ที่จัดเก็บสื่อ USB

หมายเหตุ

 • การเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่อาจรบกวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ข้างๆ กัน ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อกับอินพุต USB อื่นแทน
ภาพขั้วต่อ REMOTE RS-232C
REMOTE RS-232C
ขั้วต่อนี้ใช้สำหรับให้บริการเท่านั้น
ภาพช่องต่อ VIDEO IN
VIDEO IN
เชื่อมต่อกับ VCR/อุปกรณ์วิดีโอเกม/เครื่องเล่น DVD/กล้องวิดีโอ
สำหรับการเชื่อมต่อแบบคอมโพสิท ให้ใช้ สายต่ออนาล็อก (ไม่ได้ให้มาด้วย)
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปทรงของสายต่ออนาล็อกที่ การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD
VIDEO IN และ S-CENTER SPEAKER IN​ ใช้ขั้วต่อร่วมกัน
ภาพช่องต่อ S-CENTER SPEAKER IN
S-CENTER SPEAKER IN​
ต่อ TV และอุปกรณ์เสียงเข้ากับช่องจ่ายสัญญาณ/หัวเสียบ S-CENTER OUT โดยใช้ สายโหมดลำโพงกลางของทีวี ก่อนเชื่อมต่อ ให้ถอดปลั๊กจ่ายไฟ AC (สายไฟหลัก) ที่โทรทัศน์และอุปกรณ์เสียงที่จะเชื่อมต่อออก
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การใช้ TV เป็นลำโพงตัวกลาง (เฉพาะรุ่นที่รองรับโหมดลำโพงกลางของทีวี)

หมายเหตุ

 • หากคุณไม่ได้ใช้ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อป้องกันเสียงออกจากลำโพง
  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นปิด [โหมดลำโพงกลางของทีวี] ใน [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก]
ภาพช่องต่อหูฟัง
(หูฟัง)
การเชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อหูฟังเพื่อฟังเสียงจากทีวี รองรับช่องต่อขนาดเล็กแบบสเตอริโอ 3 ขาเท่านั้น

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถส่งเสียงจากทั้งหูฟังและลำโพงทีวีได้ในเวลาเดียวกัน
ภาพขั้วต่อ HDMI IN
HDMI IN
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI อินเทอร์เฟซ HDMI สามารถโอนสัญญาณภาพและเสียงระบบดิจิตอลผ่านสายเชื่อมต่อสายเดียว รับชมเนื้อหา 4K คุณภาพสูงได้โดยเชื่อมต่อสายPremium High Speed HDMI Cable(s) และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ของพอร์ต HDMI IN
ภาพพอร์ต HDMI IN SUPPORT 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
หากคุณใช้อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับการจ่ายสัญญาณวิดีโอแบบ 4K 100/120 Hz ให้ต่อ Ultra High Speed HDMI Cable และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ของพอร์ต HDMI IN

หมายเหตุ

 • การรองรับสัญญาณ 4K 100 Hz จะขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ
ภาพพอร์ต HDMI IN eARC/ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
เชื่อมต่อเครื่องเสียงที่รองรับ eARC (Enhanced Audio Return Channel) หรือ ARC (Audio Return Channel) โดยต่อสายเข้าที่พอร์ต HDMI ที่ระบุเป็นeARC/ARC” ที่ทีวี นี่เป็นคุณสมบัติที่ส่งเสียงไปยังระบบเสียงที่รองรับ eARC/ARC ผ่านสาย HDMI หากระบบเสียงไม่รองรับ eARC/ARC ท่านจะต้องเชื่อมต่อกับ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ภาพช่องต่อ DVI
DVI
การเชื่อมต่อหัวแปลง DVI - HDMI/อุปกรณ์ HDMI
หากอุปกรณ์มีช่องต่อ DVI ให้เชื่อมต่อเข้ากับช่อง HDMI IN ที่รองรับ DVI ผ่านหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ให้มาด้วย) และเชื่อมต่อช่องสัญญาณเสียงออกของอุปกรณ์กับช่อง HDMI AUDIO IN
ภาพพอร์ต HDMI AUDIO IN
HDMI AUDIO IN
การเชื่อมต่อหัวแปลง DVI - HDMI/อุปกรณ์ HDMI
หากอุปกรณ์มีช่องเสียบ DVI ให้เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณขาเข้า HDMI IN ที่รองรับ DVI ผ่านทางอินเตอร์เฟซหัวแปลง DVI - HDMI (ไม่ได้จัดมาให้) แล้วทำการต่อช่องสัญญาณเสียงขาออกของอุปกรณ์เข้าที่ HDMI AUDIO IN
ภาพช่องต่อ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเสียงด้วยช่องอินพุตเสียงออปติคอล
เมื่อการเชื่อมต่อระบบเสียงไม่สามารถใช้ได้กับ ARC โดยใช้สาย HDMI ท่านต้องเชื่อมสายสัญญาณเสียงออปติคอลเข้ากับ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) เพื่อให้ส่งออกเสียงดิจิตอลได้
ภาพขั้วต่อ ANTENNA
(ช่องสาย/เสาอากาศ)
การเชื่อมต่อกับสาย/เสาอากาศ/กล่องรับสัญญาณภายนอก

หมายเหตุ

 • เมื่อเชื่อมต่อสายกับช่องสาย/เสาอากาศ ให้ใช้นิ้วขันเท่านั้นเนื่องจากการเชื่อมต่อที่แน่นเกินไปอาจทำให้ทีวีเสียหายได้
ภาพพอร์ต LAN
LAN
เชื่อมต่อกับเราเตอร์
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยใช้สาย LAN
ภาพช่องต่อ CENTER SPEAKER IN
CENTER SPEAKER IN
การใช้ลำโพงทีวีเป็นลำโพงกลาง ให้เชื่อมต่อสายส่งสัญญาณของ AV รีซีฟเวอร์ของท่านเข้ากับ CENTER SPEAKER IN ของทีวี
ใช้งานลำโพง TV ของคุณเป็นลำโพงตัวกลางโดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก] — [ลำโพง] — [เครื่องเสียง]

หมายเหตุ

 • ก่อนต่อสาย ให้ถอดสายไฟ AC (สายหลัก) ของทั้งทีวีและ AV รีซีฟเวอร์ออกก่อน
 • หากคิดว่าจะไม่ใช้ขั้วต่อ CENTER SPEAKER IN หรือ S-CENTER SPEAKER IN​ ให้ปรับตั้งค่าตามนี้เพื่อป้องกันเสียบรบกวนจากลำโพง
  กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรลและปิด [โหมดลำโพงกลางของทีวี] จาก [การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [สัญญาณเสียงออก]