พิมพ์

รีโมตและอุปกรณ์เสริม

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมตและอุปกรณ์เสริม] — แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

คุณสามารถเปิดหรือปิด Bluetooth หรือลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth

[Bluetooth]
เปิดหรือปิดใช้งาน Bluetooth
[จับคู่อุปกรณ์เสริม]
จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth
[BRAVIA CAM]
เชื่อมต่อ ชุดกล้องและไมโครโฟน เพื่อตั้งค่า ฟังก์ชันตรวจจับกล้อง
[รีโมทคอนโทรล]
ตั้งค่าสำหรับการจับคู่รีโมทสั่งงานด้วยเสียง