พิมพ์

ปุ่มสั่งการรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ เค้าโครงปุ่มกด ชื่อปุ่มและคุณสมบัติการทำงานต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

คลิกที่ปุ่มที่ภาพของรีโมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายละเอียด

(พลังงาน)
เปิดหรือสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย/สแตนด์บายผ่านเครือข่าย
TV
สลับไปยังช่องทีวีหรือช่องสัญญาณเข้า และแสดง เมนูทีวี โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ เมนูทีวี
(MIC)
พูดที่บริเวณนี้เพื่อใช้ไมโครโฟนในรีโมทคอนโทรล มีไฟ LED แสดงเหนือไมโครโฟน
(การตั้งค่าเร็ว)
แสดง การตั้งค่าเร็ว โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ การตั้งค่าเร็ว

คำแนะนำ

(เลือกอินพุต)
แสดงและเลือกแหล่งที่มาของอินพุต เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดในหน้า การเลือกสัญญาณเข้า
MENU
การใช้งานฟังก์ชั่นจากเมนูบนหน้าจอ
(ขึ้น) / (ลง) / (ซ้าย) / (ขวา) / (ตกลง) (การนำทางบน D-Pad)
การนำทางและการเลือกเมนูบนหน้าจอ
(ย้อนกลับ)
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
(โฮม)
แสดงเมนูโฮมของทีวี โปรดดูรายละเอียดที่หน้า โฮมเมนู
+/- (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง
(Google Assistant/ไมโครโฟน)
ถาม Google ให้ช่วยสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ กดปุ่ม Google Assistant (หรือ MIC) ที่รีโมทเพื่อเริ่มต้น
โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ไมโครโฟนของรีโมทคอนโทรล
Google Assistant ไม่มีให้บริการในบางภาษา/ประเทศ/พื้นที่
(ปิดเสียง)
ปิดเสียงชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อคืนค่าเสียง

คำแนะนำ

  • บริการชอร์ตคัทสามารถเปิดหรือปิดได้โดยกดค้างที่ (ปิดเสียง) เป็นเวลา 3 วินาที
CH +/- (ช่อง)
เลือกช่อง
(แดชบอร์ด)
แสดง แดชบอร์ด
(เปิดเล่น) / (หยุดชั่วคราว)
ดำเนินการกับข้อมูลสื่อบนทีวีและอุปกรณ์ที่รองรับ BRAVIA Sync ซึ่งเชื่อมต่ออยู่
(คำแนะนำ)
แสดงคู่มือรายการดิจิตอลของ TV หรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม (เฉพาะรุ่นที่ใช้กับการควบคุมกล่องเคเบิล/ดาวเทียมเท่านั้น) โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การใช้ผังรายการ
ปุ่มแอป (บริการออนไลน์)
เลือกใช้บริการสตรีมมิ่งต่าง ๆ ได้โดยกดที่ปุ่มเพียงครั้งเดียว