Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Odtwarzanie utworów z listy odtwarzania

Odtwarzacz umożliwia przesyłanie i odtwarzanie list odtwarzania utworzonych w programie Media Go. Informacje na temat tworzenia listy odtwarzania można znaleźć w pomocy programu.

  1. Z menu Home wybierz [Muzyka].
  2. Wybierz [Listy odtwarzania] - żądana lista odtwarzania - żądany utwór.

Uwaga

  • Odtwarzacz Walkman nie wyświetla okładek płyt zdefiniowanych na liście odtwarzania.