Використання microSD картки

Цей розділ містить інструкції для зазначені нижче дії.

 • Вставлення microSD картки в Walkman.
 • Видалення microSD картки з Walkman.
 • Форматування microSD картки на Walkman.
  Для використання microSD картки Walkman спочатку вам необхідно відформатувати microSD картку на Walkman.
 1. Вставте microSD картку.

  Відкрити кришку гнізда microSD картки ().

  Вставити microSD картку до клацання (). Переконайтеся, що microSD картку вставлено в правильному напрямку. Золоті контакти мають бути лицьовою стороною вгору.

  Закрийте кришку ().

  Walkman почне оновлення бази даних.

  Коли оновлення буде завершено, з’явиться екран бібліотеки.

 2. Форматування microSD картки.

  Торкніться пунктів меню в такому порядку.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Reset/Format] – [Format SD Card].

  Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Підтверджуйте повідомлення ретельно.

Щоб вийняти microSD картку

Перш ніж ви вийняти microSD картку з Walkman, спочатку відключити microSD карти від Walkman.

 1. На екрані бібліотеки торкніться пунктів меню в такому порядку.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]) – [Mount/Unmount SD Card] – [OK].

 2. Відкрити гніздо кришки microSD картки. Переконайтеся, що індикатор доступу () вимкнуто.

 3. Натисніть на microSD картку в гніздо для картки microSD.

  microSD картка вискочить.

 4. Вийміть microSD картку. Закрийте кришку гнізда microSD картки.

Примітка

 • На Walkman ви не можете обмінюватися даними між Walkman пам’ять і microSDкартка.
 • Якщо Walkman не розпізнає microSD карту, вийняти і заново встановити microSD карту у Walkman.
 • Не вставляйте будь-який об’єкт крім microSD картку в гніздо для картки microSD.
 • Якщо вставлена microSD картка містить велику кількість даних, оновлення бази даних може тривати приблизно 10 хвилин або довше для Walkman.
 • Коли ви виймете microSD картку, така інформація буде видалено.
  • Вміст, який зараз відтворюється.
  • Позиція відтворення.
  • Композиції та порядок відтворення на екрані списку композицій
  • Інформація про закладки для композицій на microSD картки.
 • Форматування microSD картки призведе до видалення всіх даних, що зберігаються на microSD картки. Збережіть резервну копію важливих даних.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.

Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.