Використання перемикача HOLD

Ви можете заблокувати Walkman щоб запобігти випадковому натисненням кнопок.

 1. Посуньте перемикач ().
  Функцію HOLD увімкнуто. Ви не можете користуватися кнопки на Walkman або сенсорним екраном. Лише кнопка () є активним, і ви можете використовувати її для виконання наступних операцій.
  • Увімкнення й вимкнення екрана.
  • Увімкнення Walkman (3 секунди).
  • Перезавантаження Walkman (8 секунд).

Щоб увімкнути роботу екрана

Ви можете включити роботу сенсорний екран коли функція HOLD активована.

 1. Торкніться пунктів меню в такому порядку.

  – [Settings] – [Device Settings] ([Basic Settings]).

 2. Виберіть [Disable touch panel when the HOLD switch is on], щоб зняти відмітку.

  Якщо ви хочете уникнути випадкових операції на сенсорний екран, знову поставте позначку.

Підказка

 • Посуньте перемикач () у напрямку, протилежному напрямку стрілки, щоб вимкнути HOLD функцію.
 • Коли функція HOLD активована, буде світитися, коли ви використовуєте кнопку.
 • Коли HOLD функцію увімкнуто, ви не можете вимкнути Walkman. Вимкніть HOLD функцію.

За оновлення характеристик продукту до цього Довідкового посібника можуть без попередження вноситися зміни.

Цей Довідковий посібник було перекладено за допомогою машинного перекладу.