Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Не можете да чувате FM радиопредавания.

  • Кабелът на слушалките служи като антена. FM радиопредавания не могат да бъдат приемани, когато слушалките не са свързани.

  • Приеманата станция може да не е напълно настроена. Настройте напълно станцията за най-добро приемане.