Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Операции с FM радио

Следните операции са достъпни от екрана за FM радио. Не можете да слушате FM радио, без да свържете слушалките, тъй като кабелът им служи като антена. Опънете кабела колкото е възможно повече.

За да изберете предходната или следващата честота

Натиснете бутона ().


За да изберете предходната или следващата станция, която може да бъде приемана

Натиснете и задръжте бутона (). Търсенето започва и спира, когато бъде намерена приемана радиостанция.


За да изберете предходния или следващия предварително зададен канал

Натиснете бутона ().

Съвет

  • Номерата на предварително зададените канали могат да бъдат използвани за избиране на радиостанция само ако една или повече радиостанции са запазени като предварително зададени канали. Задайте предварително приеманите радиостанции.
  • Ако чувствителността на приемане е прекалено силна и предизвиква приемането на много нежелани радиостанции при търсенето, променете чувствителността на сканиране.