Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Компютърът не разпознава вашия Walkman.

  • Ако оставащият заряд на батерията е нисък, я заредете.
  • Когато използвате вашия Walkman за първи път или ако не сте използвали Walkman продължително време, разпознаването му от компютъра може да отнеме няколко минути. Проверете дали компютърът разпознава вашия Walkman, след като са изминали около 10 минути от свързването им.
  • Уверете се, че USB връзката към компютъра е осъществена правилно и сигурно.
  • Използвайте предоставения USB кабел.
  • Възможно е вашият Walkman да не бъде разпознат, ако е свързан чрез USB хъб. Свържете Walkman директно към USB конектора на вашия компютър.
  • Ако чрез описаните по-горе начини не успеете да разрешите проблема, натиснете бутона RESTART с върха на химикалка, кламер и др., за да рестартирате вашия Walkman, след което опитайте отново USB връзката.