Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Вашият Walkman не работи или захранването не се включва.

  • Ако прехвърлите много съдържание, например музика, наведнъж на вашия Walkman, съставянето на базата данни във вашия Walkman ще отнеме време. Затова ще отнеме повече от 1 минута, докато вашият Walkman може да бъде използван отново, след като изключите Walkman от компютъра.
  • Ако превключвателят HOLD е зададен на позиция HOLD, плъзнете го в противоположната позиция.
  • Ако във вашия Walkman има кондензация от влага, изчакайте няколко часа, за да може вашият Walkman да изсъхне.
  • Ако оставащият заряд на батерията е нисък или недостатъчен, я заредете.
  • Не можете да управлявате вашия Walkman, докато е свързан към компютър. Изключете вашия Walkman от компютъра.
  • Ако вашият Walkman все още не работи след зареждане на батерията, натиснете бутона RESTART с върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да рестартирате вашия Walkman.