Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Какво мога да направя, за да се справя с проблем?

Ако вашият Walkman не функционира според очакванията, опитайте следните стъпки, за да разрешите проблема.

Преди да рестартирате вашия Walkman, изключете Walkman от вашия компютър и се уверете, че не се възпроизвежда съдържание, като например музика. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени. След това може безопасно да рестартирате вашия Walkman.

  1. Проверете темата по проблема във “Въпроси и отговори”.
  2. Свържете вашия Walkman към компютър, за да се зареди батерията.

    Възможно е да разрешите някои проблеми, като заредите батерията.

  3. Натиснете бутона () с върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да рестартирате вашия Walkman.
  4. Проверете информацията за проблема в помощта на софтуера, който има проблеми.
  5. Потърсете информация за проблема в някой от уебсайтовете за обслужване на клиенти.
  6. Ако изброените по-горе подходи не успеят да разрешат проблема, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Забележка

  • При рестартиране няма да бъдат изтрити данни, нито ще бъдат променени настройки.