Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Песните не се възпроизвеждат в очаквания ред.

  • Ако песните се възпроизвеждат чрез разбъркване, го отменете, за да се върнете към нормалното възпроизвеждане.

  • Когато се прехвърлят песни от компютъра чрез плъзгане и прехвърляне, редът на песните може да се различава от реда на песните в албума. Създайте плейлист чрез софтуер на вашия компютър и го прехвърлете на вашия Walkman. За подробности относно списъците за изпълнение, вижте помощната информация за софтуера, който използвате.
  • Ако искате да повторите песни от албум, възпроизведете песента, като изберете [Music] - [Album] от началното меню, а след това изведете менюто с опции и изберете [Play Mode] - [Repeat].