Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Няма звук.

  • Проверете дали нивото на силата на звука не е зададено на нула.
  • Проверете дали конекторът е поставен стабилно в куплунга за слушалки. Звукът ще бъде затруднен, ако слушалките не са свързани правилно. Вкарайте конектора, докато щракне на място.
  • Ако конекторът е мръсен, го избършете със суха мека кърпа.
  • Ако проблемът продължава и след извършване на горните действия, използвайте върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да натиснете бутона RESTART и да рестартирате вашия Walkman.