Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Съдържанието, като например музика, се показва многократно.

  • Съдържанието се показва многократно, когато прехвърляте съдържание чрез 2 или повече софтуерни програми, например, ако сте прехвърлили съдържание чрез Music Center for PC и след това сте прехвърлили същото съдържание с друг софтуер.

  • Когато импортирате сборен албум чрез Music Center for PC, е възможно той да бъде импортиран като няколко албуми. Ако това се случи, редактирайте данните чрез Music Center for PC, така че да се съберат в един албум, и след това ги прехвърлете отново на вашия Walkman. За повече подробности относно редактирането вижте помощната информация за Music Center for PC.

  • Възможно е дублиране, ако съдържание с едно и също име се съхранява в различни файлови формати. Изтрийте излишните файлови формати.