Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Животът на батерията е кратък.

  • Ако използвате вашия Walkman в среда, в която температурата е под 5 °C , животът на батерията се съкращава поради характеристики на батерията. Това не е повреда.
  • Заредете батерията напълно.
  • Можете да съхраните батерията за по-дълго и да използвате максимално всяко зареждане, като промените настройките на вашия Walkman и управлявате правилно потреблението на енергия.
  • В зависимост от средата, в която се използва вашият Walkman, батерията може да се износи, ако не се използва повече от година. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
  • Ако продължителността на използване на батерията е на половината от тази на нова, дори след достатъчно зареждане на батерията, вашата батерия може да се е износила. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.