Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

На екрана се показва [ □ ].

  • Някои видове знаци и символи може да не се показват правилно на вашия Walkman в следните случаи:

    • В текста се използва език, който не се поддържа от вашия Walkman.
    • В текста се използват потребителски знаци или специални символи.
  • Заменете знаците на съдържанието, което е било прехвърлено на вашия Walkman, като използвате софтуер със знаци, които могат да бъдат показвани в софтуера, и отново прехвърлете съдържанието на вашия Walkman.