Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Не можете да заредите вашия Walkman.

  • Батерията не може да се зарежда, когато се показва , тъй като е активирана защитната функция. Зареждайте батерията при температура на околната среда в диапазона от 5 °C до 35 °C.

  • Трябва да включите захранването на компютъра, за да заредите вашия Walkman. Проверете дали компютърът не е в състояние на готовност (заспиване) или хибернация.

  • Проверете дали USB връзката към компютъра е осъществена правилно.

  • Възможно е да има лош електрически контакт в конектора. Изключете вашия Walkman и го свържете отново.

  • Използвайте предоставения USB кабел.

  • Възможно е да не можете да свържете правилно вашия Walkman към компютъра, когато използвате USB хъб. Свържете вашия Walkman директно към USB конектора на вашия компютър.

  • Проверете дали инсталираната операционна система и версията ѝ са съвместими с вашия Walkman.

  • Състоянието на батерията може да се е влошило, ако не сте използвали вашия Walkman повече от година. Консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

  • Ако горепосочените решения не разрешат проблема, използвайте върха на химикалка, кламер или друг подобен предмет, за да натиснете бутона RESTART и да рестартирате вашия Walkman, след което го свържете отново чрез USB.